System obsługi procedury mandatowej - kompleksowa oferta dla policji i straży miesjkich

 

 

 

 

Procedura mandatowa w technologi chmury - StarTraq - nowoczesna, bezpieczna i sprawdzona technologia, która umożliwia:

- maksymalne wykorzystanie istniejącej struktury sprzętowej i teleinformatycznej jak np. kamery monitoringu drogowego, foto-radary, łatwe integrowanie z wykorzystywanymi systemami baz danych - np. rejestru pojazdów i kierowców, istniejącymi systemami obiegu dokumentów
- minimalne koszty inwestycyjne przy wdrożeniu (oparcie się na usługach outsourcingowych - w tym technologii chmury, rozliczeniach z dostawcą systemu/usługi per rekord)
- wykorzystywanie wielu rodzajów strumieni danych z monitoringu dla rejestrowania różnorodnych typów wykroczeń:

 • przejazdy na czerwonym świetle
 • jazda bez zapiętych pasów
 • użycie tel. komórkowego w trakcie jazdy
 • nieuprawniony przejazd pasem dla autobusów
 • nieprawidłowe parkowanie
 • wyprzedzanie na ciągłych liniach
 • blokowanie skrzyżowań
 • nieuprawniony wjazd do stref ograniczonego ruchu
 • wykroczenia na przejazdach kolejowych, itp, a także
 • przekroczenia prędkości (pomiar i dokumentacja z różnych typów foto-radarów)
 • oraz rejestracja i przetwarzanie pisemnych mandatów (po ich wskanowaniu i wprowadzeniu do systemu)

System zawiera w sobie wszystkie elementy procesu obiegu dokumentów - od przechwytywania danych (filmy, zdjęcia, a także informacje tekstowe przy rejestrowaniu wykroczeń przez patrole), analizy wykroczenia z identyfikacją pojazdu/sprawcy, generowaniem informacji dla sprawcy wykroczenia (także z możliwością istniejącego systemu informatycznego realizującego obecnie te zadanie). Dodatkowo możliwości generowania raportów dają precyzyjną wiedzę nt. problemów i ew. potrzeb zmian w zarządzaniu ruchem i drogami. Omawiane rozwiązanie stanowi szansę na utorzenie nowoczesnych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowy moduł systemu umożliwia budowę e-learningowej platformy doszkalania kierowców z wykorzystaniem zebranych i opracowanych w systemie materiałów multimadialnych, stanowiąc unikalne rozwiązanie dla - wymuszania przestrzegania prawa, jak i edukowania kierowców. 

StarTraq ulotka