Projektowanie i druk formularzy

dla

wspomaganego komputerowo odczytu

Kompleksowa obsługa użytkowników skanerów, w tym czytników OMR łączy się z opracowywaniem graficznym i wydrukiem formularzy. Celem jest m.in sprawne odczytanie wypełnionych ręcznie treści - niezależnie czy chodzi tu o

  • test, egzamin
  • badanie ankietowe
  • formularz wyboru badań w analityce medycznej
  • formularz rejestrowy z danymi osobowymi
  • kupon totalizatora
  • czy kwestionariusz kontroli jakości

Wszystkie te dokumenty musi cechować zgodność z zastosowaną technologią odczytu, tak aby uzyskać możliwie najwyższą jakość pozyskanej informacji, przy możliwie niskich nakładach pracy ludzkiej i czasu.

Zapewniamy gwarancję odczytu dla dostarczanych przez nas materiałów, która łączy się ze zgodnością z wymogami naszej technologii skanującej i oprogramowaniem. Zdarza się, że zaniedbania na tym etapie działań u użytkowników kończą się tysiącami dokumentów, które miały się "same odczytać" - lecz niestety błędy na etapie przygotowania i druku zniweczyły cały trud i dużo kosztowały - także czasu. 

Przykłady formularzy edukacyjnych dla czytników OMR 

Przykład formularza z analityki medycznej