Skanery dokumentowe - jeszcze wydajniej

i

z większą jakością uzyskanych danych

 

Skanery dokumentowe z programowalnymi sorterami tworzą nową grupę produktową, zmieniającą wyobrażenia o masowym skanowaniu dokumentów z zachowaniem najwyższych wymogów jakościowych - bedącą alternatywą dla urządzeń, których koszt zwykle przekracza milion złotych, a gabaryty wymagają dużych powierzchni roboczych.

Jeśli poszukujecie skanerów:
1) skanujących bez dziennych limitów - dokumenty aż do formatu A3
2) sortujących dokumenty w trakcie skanowania pod względem elestycznie programowalnych kryteriów (nie tylko oddzielanie kart z - tzw. patch code)
3) dających możliwość odwoływania się do zewn. baz danych dla weryfikacji np. ID dokumentu
4) z udostępnionym API dla elastycznego wdrażania nawet barzo skomplikowanych procedur, z pełną kontrolą kryteriów sortowania, budowania wielopoziomowych indesków w oparciu o odczytane kody nadrukowane na dokumentach, dzielenia obrazów na tzw image clips.
5) dzięki konstrukcji typu open frame umożliwiających łatwe wymiany elementów eksploatacyjnych, szybką diagnostykę.
6) w kompaktowym rozmiararze - oszczędzające miejsce pracy i dające się przenieść przez 2 osoby..
to poniższa oferta jest właśnie spełnieniem Waszych oczekiwań.
Ważnym elementem funkcjonalnym jest możliwość nazywanie obrazów (metadane) za pomocą odczytanych w trakcie skanowania (OCR, odczyt kodów kresk., OMR) informacji wprost ze wskanowanego dokumentu, oraz reagowanie na błędy za pomocą odrzucania dokumentów do odpowiedniej przegrody, bez zatrzymywania skanowania - przykładem takiego błędu mogą być: 
  • brak rozpoznanego kodu formularza, który stanowi element nazwy skanu, plików
  • brak uzyskania kompletnego zestawu obrazów ze wskanowanego formularza
  • brak zgodności kodu na formularzu z kodami w zewnętrznej bazie danych (skaner w trakcie skanowania może odpytywać zewn. bazy danych)
  • lub automatyczne oddzielanie kart pełniących funkcję indeksujących separatorów kolejnych zestawów dokumentacji

 Datawin HEMERA 
z funkcją :
  • b. szybkiego skanowania  
  • sterowanego sortowania dokumentów do 3 programowalnych przegród (Hemera S)
dla np. wszelkiego rodzaju wystandaryzowanych podań czy wniosków, i innych masowych dokumentów, jak np. deklaracje, umowy, raporty itp.
Hemera S umożliwia wskanowanie nawet 20.000 dokumentów w godzinę, bez dobowych ograniczeń pracy.

Stacje skanujące Hemera firmy Datawin -  
nie mają na świecie odpowiednika, łączącego zawrotną szybkość skanowania (ponad 700 obrazów A4/min dla mod. S), funkcjonalność (sortowanie, odczyt kodów kreskowych, OMR), cenę i możliwość przeniesienia przez 2 osoby. Porównywala maszyna u konkurencji stanowi wydatek rzędu 3 maszyn Hemera , zajmując przy okazji wielokrotnie większą przestrzeń.

Datawin dostarcza także oprogramowanie typu klient- server dla odczytu danych typu OMR (dane typu ankietowego), współpracujące ze skanerami Hemera.
 
W 2014 roku linia skanerów Hemera zostaje wzbogacona mniejszym urządzeniem - serią Hemera C. wyposażoną w podajnik na do 650 dokumentów (A4 - prędkość skanowania 200 ppm przy rozdzielczości 200 dpi), oraz sorter z dwiema kieszeniami.

Hemera S i C ulotka


Wprzypadku zainteresowania prześlemy Państwu aktualny cennik dla w/w systemów skanujących

Galeria