Nowe technologie automatyzacji pracy przy wprowadzaniu danych  - urządzenia skanujące i oprogramowanie dla szybszego uzyskania informacji i zamiany jej w wiedzę

W 2016 wprowadziliśmy dwa nowe skanery dla dokumentów zwartych i książek CZUR M2030 z V-kołyską i ET-16 dla skanowania książek i dokumentów do rozmiaru 2 x A4. Urządzenia te stanowią przełom jakościowy i cenowy umożliwiając szybką digitalizację bezstykową.                                                                               

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CZUR M2030                                                                              CZUR ET-16