Cennik aktualny do 15.06.2017 (ceny netto)

Oprogramowanie Remark Office OMR - licencja na 1 stanowisko PC: 4.900 zł + VAT

Skaner dokumentów zwartych CZUR ET-16:    2.390 zł + VAT

Skaner dokumentów Zwartych CZUR M3000: 8.490 zł + VAT

 

PdfCompressor z OCR Licencje na miesięczną wydajność (ceny netto USD)

Miesięczna przepustowość

PdfCompressor 6.5

Roczny Maintenance

        Cena łączna

500,000 stron/miesiąc

$  13,400

 $  2,680

 $  16,080

750,000 stron/miesiąc

$  17,000

 $  3,400

 $   20,400

1,000,000 stron/miesiąc

$  18,900

 $  3,780

 $   22,680

 Maintenance nie jest wymagane. Płatność w PLN po kursie z dnia zakupu licencji.