Rozwiązania już znane i zupełnie

nowatorsike

 

 

Edukacja - kompleksowe systemy odczytu i analizy danych z egzaminów, testów i ankiet, typu OMR (odczyt zaznaczeń z ankiet i testów), e-ocenianie – wszelkie procesy biznesowe przy komputerowo wspomaganym sprawdzaniu i ocenie egzaminów . Rozwiązania dla automatycznej rejestracji danych z dzienników, kart zaliczeń, kwestionariuszy wyborów zajęć, oraz systemy archiwizacji elektronicznej dla dokumentacji naukowej.

Medycyna – rozwiązania dla automatycznej rejestracji zleceń badań laboratoryjnych, odczytu i archiwizacji kart przebiegu choroby, ankietyzacja w placówkach służby zdrowia.

Produkcja i Usługi – automatyzacja odczytu aniet pracowniczych, kart czasu pracy, ankiet oceny jakościowej (ISO), archiwizacja elektroniczna dokumentacji (np. pracowniczej), wizualizacje 3D/360'.

Biblioteki, Muzea i Archiwa – digitalizacja zbiorów – w tym skanery starodruków, obrazów, obiektów 3D, rozwiązania dla skanowania kart bibliotecznych, wizualizacje 3D/360'.